top of page
Lid Worden

 

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van Arcadians Cricket Club? Het doet er niet toe of je nieuw in de sport bent, of al jaren gespeeld hebt. Onze club staat open voor alle niveaus van ervaring, alle nationaliteiten, zowel mannen als vrouwen en kinderen als volwassenen.

 

Wat moet je doen?

 

 • Vanaf 12 jaar moeten nieuwe leden ook een kopie van hun geldige Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning bezorgen.
   

 • Betaal het lidmaatschap, bij voorkeur via overschrijving.

  Lidgelden voor 2018:
  - Volwassen lid : EUR 130,-

       - Jeugdlid: EU​R 50,-    

      - Supporter lidgeld: EUR 75,- (geeft recht op deelname aan maximaal 3 vriendschappelijke wedstrijden)

       - Supporter lidgeld: EUR 30,- (steunend lid - niet-speler)

 

 • Noteer dat Arcadians geen match fees aanrekent - bovenstaand lidgeld bevat alle kosten.

 • Betalingen kunnen gebeuren op rekeningnummer 068-2414975-90 van de Arcadians Cricket Club Ghent.

 • Voor internationale betalingen:

 • IBAN: BE34-0682-4149-7590

 • BIC (SWIFT code): GKCCBEBB

 • Voor meer informatie, contacteer Rakesh Kapila: gsm 0475 94 40 99

 

Wat is inbegrepen in het lidgeld?

Lidmaatschap van Cricket Vlaanderen en de Belgische Cricket Federatie (BCF), inclusief verzekering gedurende training en wedstrijden (schade, burgerlijke aansprakelijkheid).
 

Deelname in de kosten die de club maakt om indoor en outdoor terreinen te huren.

Bijdrage in de aankopen die de club maakt om je toe te laten cricket te spelen, gaande van wickets, matting, ballen etc. tot extra uitrusting en Kwik Cricket materiaal om neofieten en kinderen de gelegenheid te bieden deel te nemen.

 

Wat verwachten wij van leden?

Door het tekenen van het aanvraagformulier verklaren leden zich akkoord met onderstaande verplichtingen:

 

Leden nemen actief deel aan de werking van de club, bij voorbeeld onderhoud van clubmateriaal, klaarmaken van het terrein voor training en wedstrijden, onderhoud van de gebruikte infrastructuur). Dit veronderstelt een gedeelde verantwoordelijkheid, en een bereidheid om tijd te investeren in de club voor en na training en wedstrijden. Leden (jeugd en volwassenen) die regelmatig deelnemen aan de trainingen en actief de club ondersteunen zullen mogelijk meer gelegenheid krijgen tot spelen dan anderen.

 

Leden worden geacht persoonlijk cricketmateriaal aan te kopen binnen een redelijke termijn na het verwerven van het lidmaatschap (bat, pads, handschoenen en becherming, 'whites' voor wedstrijden)

 

Leden zullen de BCF gedragscode respecteren tijden training, vriendschappelijke en officiële wedstrijden.

Leden verbinden zich ertoe zich regelmatig beschikbaar te maken voor wedstrijden.

 

Dit mag niet verward worden met het recht te spelen in de clubs wedstrijden: de kapitein heeft het exclusieve recht de spelers van het team te selecteren. Er is geen beroep tegen zijn oordeel mogelijk.

 

bottom of page