top of page
Korte historiek

 

De wortels van cricket in Gent gaan verder terug dan we zouden denken: op 12 april 1893 richtte de "Engelse kolonie" te Gent een cricketploeg op, waarvan de oprichtingsakte bewaard is in het stadsarchief. Helaas hebben we geen andere gegevens dan deze stichtingsdatum en de naam van één lid, Th. Delary-De Mulder uit Ledeberg. Vermoedelijk was deze vereniging dan ook geen lang leven beschoren. Rond de jaren 1900 was cricket ook één van de vele sporten die beoefend werden onder de koepel van "La Gantoise", de voorloper van AA Gent. De archieven van de club maken melding van de afsplitsing van de cricketers in 1907 om een eigen cricketclub te stichten. Ook hier is de oprichting het laatste dat van de vereniging vernomen werd.

 

Hierna wordt het een eeuw lang stil rond cricket in Gent. Tot in 2004 enkele enthousiaste Gentenaars de handen in elkaar sloegen en in september een toernooi organiseerden. Niet minder dan 36 cricketliefhebbers uit het Gentse komen op het evenement af, en een maand later wordt dan ook een club opgericht: Arcadians Cricket Club Ghent.

De thuiswedstrijden en oefensessies worden gehouden op het Domein Claeys-Bouüaert, gelegen tussen de Notenstraat en de Alphonse Claeys-Bouüaertlaan te Mariakerke. Terwijl Arcadians hier tijdens het eerste competitieseizoen op een verplaatsbare Flicx mat speelde, kon de club in 2006 met de steun van Belgische Cricket Federatie en de Stad Gent een permanente Notts Sport mat installeren, gefinancierd door de Belgische Cricket Federatie en ondersteund door de Stad Gent - wat de kwaliteit van het spel ten goede kwam.

 

(*) Bron http://www.ethesis.net/gent_sport/gent_sport_bijlagen.pdf , ref: SAG (Stadsarchief Gent): fonds 171 W4.

Club Geschiedenis

bottom of page